Wat is Vrijwillige Thuiszorg?

Als Vrijwillige Thuiszorg bieden we hulp in de vorm van een vaste vrijwilliger aan iemand met dementie, een lichamelijke en/of verstandelijke handicap of een chronische ziekte. Tevens bieden wij  ondersteuning in admistratieve zaken en is de Vrijwilige Hulpdienst actief in één gemeente. We noemen dit ook wel informele zorg omdat het onbetaald en niet beroepsmatig wordt verricht. In tegenstelling tot mantelzorg, dat door familie, vrienden, buren wordt gedaan, werkt de Vrijwillige Thuiszorg met vrijwilligers.

Onderdeel van Carinova Mantelzorgondersteuning

De Vrijwillige Thuiszorg is een onderdeel van Carinova Mantelzorgondersteuning. We werken onafhankelijk en laagdrempelig en staan goed bekend bij mantelzorgers en zorgvragers. We zijn een betrouwbare partner voor de gemeente Deventer en Raalte. Door nauwe samenwerking met de sociale wijkteams in Deventer en de Kernteams in Raalte wordt invulling gegeven aan het gemeentelijk Wmo beleid en het verbinden van vraag en aanbod. Het preventieve aanbod dat de Vrijwillige Thuiszorg biedt, leidt ertoe dat het beroep op formele en dure zorgvoorzieningen kan worden uitgesteld of zelfs voorkomen.