Wat is Vrijwillige Thuiszorg?

Onderdeel van Carinova Mantelzorgondersteuning

De Vrijwillige Thuiszorg is een onderdeel van Carinova Mantelzorgondersteuning. We werken onafhankelijk en laagdrempelig en staan goed bekend bij mantelzorgers en zorgvragers. We zijn een betrouwbare partner voor de gemeente Deventer en Raalte. Door nauwe samenwerking met de sociale wijkteams in Deventer en de Kernteams in Raalte wordt invulling gegeven aan het gemeentelijk Wmo beleid en het verbinden van vraag en aanbod. Het preventieve aanbod dat de Vrijwillige Thuiszorg biedt, leidt ertoe dat het beroep op formele en dure zorgvoorzieningen kan worden uitgesteld of zelfs voorkomen.