Over Carinova Mantelzorg Ondersteuning

Carinova Mantelzorg Ondersteuning (CMO) is een onderdeel van Woon- en Thuiszorg organisatie Carinova en werkt samen met lokale welzijns- en vrijwilligersorganisaties en gemeentelijke zorgteams.  CMO zet zich in voor het ondersteunen, in stand houden en/of versterken van de zelfzorgmogelijkheden van de client en diens informele zorg door ondersteuning van mantelzorgers en het inzetten van (zorg)vrijwilligers. Informele zorg wordt onbetaald, niet beroepshalve en zonder indicatie uitgevoerd door mantelzorgers en vrijwilligers. Mantelzorg onderscheidt zich van vrijwilligerszorg doordat de zorg wordt verleend vanuit een bestaande sociale relatie. CMO bestaat uit Vrijwillige Thuizorg en Steunpunt Mantelzorg.

Vrijwillige Thuiszorg en Steunpunt Mantelzorg

Vrijwillige Thuiszorg en Buddyzorg wordt uitgevoerd in de gemeenten Deventer, Raalte en Staphorst. Daarnaast is alleen in de gemeente Deventer de Vrijwillige Hulpdienst opgezet.

Het Steunpunt mantelzorg verleent mantelzorgondersteuning in de gemeenten Deventer, Hardenberg, Ommen, Raalte en Staphorst.

Uiteraard is Carinova Mantelzorg Ondersteuning ook beschikbaar voor mensen die geen gebruik maken van Carinova Woon- en Thuiszorg.