Jonge Mantelzorgers (vanaf 6 jaar)

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren die opgroeien in een zorgsituatie. Zij maken zich zorgen over of zorgen voor een ziek gezinslid. Deze zorgen hebben zij langere tijd achter elkaar, meerdere uren per week. Bij een ziek gezinslid kan je bijvoorbeeld denken aan ouders, broertjes of zusjes met ADHD, autisme, psychische problematiek, een lichamelijke of verstandelijke beperking, een chronische ziekte of verslavingsproblematiek. In deze situaties krijgen de jonge mantelzorgers vaak minder aandacht of moeten zij regelmatig meehelpen in het huishouden en hier kunnen zij veel last van hebben. Wist u dat 1 op de 4 kinderen opgroeit in een zorgsituatie?

Consulenten jonge mantelzorgers

Onze Consulenten jonge mantelzorgers bieden ondersteuning aan jonge mantelzorgers in de gemeenten Deventer, Raalte, Ommen, Staphorst en Hardenberg. Er worden o.a. activiteiten, trainingen en gesprekgroepen voor de jonge mantelzorgers georganiseerd. Het aanbod is opgedeeld in drie leeftijdsgroepen: 6 tot 12 jaar, 12 t/m 15 jaar en 16 jaar en ouder. Om de doelgroep te bereiken worden er voorlichtingen gegeven op basisscholen en het voortgezet onderwijs. Daarnaast wordt er samengewerkt met verschillende ketenpartners zoals Sociale Teams, Samen Doen teams, basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs, stichting De Kern, gezinscoaches, Sine Limite en Mindfit.

Jonge mantelzorgers en belangstellenden kunnen bij Carinova terecht voor:

 • Een kennismakingsgesprek met de consulent, het liefst bij de jonge mantelzorger thuis.
 • Individuele ondersteuning.
 • Gespreksgroepen (Brusjesgroep, KOPP-kinderen)
 • Interactieve drama gastlessen op school.
 • Lotgenotencontact d.m.v. activiteiten en respijtweekenden.
 • Rots en Water training (groeps- en individuele training voor weerbaarheid, assertiviteit en zelfvertrouwen)
 • Praktische informatie over ziektebeelden.
 • Doorverwijzing naar hulpverleningsinstanties zoals Dimence, gezinscoaches, etc.
 • Ondersteuning in aanvragen voor bijvoorbeeld het maatjesproject of andere voorzieningen.

Deze ondersteuning wordt geboden in de hoop problemen in de toekomst te voorkomen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat jonge mantelzorgers het risico lopen op een verstoorde puberteit, vervroegde schooluitval en lichamelijke of psychische problemen.

Wie kunnen deelnemen aan de activiteiten?

In principe kan iedere jonge mantelzorger deelnemen aan activiteiten die door ons georganiseerd worden. Echter alleen als:

 • Er bij de deelnemer zelf geen sprake is van een diagnose.
 • Het kind geen extra aandacht vraagt van de begeleiding vanwege de beperking die het eventueel heeft.
 • Het kind mee kan doen met de groep.

Het gedrag of de beperking kan namelijk een belemmering zijn voor de andere deelnemers.

Wanneer je denkt dat iemand een jonge mantelzorger is en hij of zij gebaat is bij ons aanbod, wil je meer weten of ben je zelf een jonge mantelzorger? Neem gerust contact op, onze consulenten beantwoorden je vragen graag!
Rinie van de Hoek (Ommen, Hardenberg, Staphorst)
r.vandehoek@carinova.nl / 0630732933
Eline Heuvel (Deventer, Raalte)
e.heuvel@carinova.nl / 0613864271

Voor de (individuele) ondersteuning, trainingen, activiteiten en weekenden wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

Volg ons ook op Facebook en Instagram via Carinova JMZ.