Jonge Mantelzorgers (vanaf 6 jaar)

De mantelzorgconsulenten bieden ondersteuning aan jonge mantelzorgers in ons werkgebied en organiseren o.a.  activiteiten, trainingen en gespreksgroepen voor deze doelgroep. Om deze kinderen en jongeren te bereiken geven wij voorlichtingen op basis- en voortgezet onderwijs en wordt er samengewerkt met verschillende ketenpartners zoals Sociale Teams, Samen Doen teams, Basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs, 
Stichting de Kern, Gezinscoaches, Sine Limite en Mindfit.

Jonge mantelzorgers

Jonge mantelzorgers zijn kinderen die opgroeien in een zorgsituatie. Zij maken zich zorgen over of zorgen voor een ziek gezinslid. Hierbij kunt u denken aan ouders, broers of zussen maar soms ook opa of oma. Deze zorgen hebben ze langere tijd achter elkaar, meerdere uren per week.  In deze situaties krijgen deze kinderen vaak minder aandacht of moeten zij veel in het huishouden doen en hier hebben zij vaak veel last van. Wist u dat 1 op de 4 kinderen opgroeit in een zorgsituatie?

Jonge mantelzorgers en belangstellenden kunnen bij ons terecht voor:

 • Een kennismakingsgesprek met de consulent, het liefst bij de jonge mantelzorger thuis.
 • Individuele ondersteuning
 • Gespreksgroepen (brusjesgroep, KOPP-kinderen)
 • Interactieve drama gastlessen op school i.sm. dramadocent (vanaf groep 7)
 • Lotgenotencontact d.m.v. activiteiten en respijtweekenden (3 leeftijdsgroepen)
 • Rots en Water training (groeps- en individuele training voor weerbaarheid, assertiviteit en zelfvertrouwen)
 • Praktische informatie over ziektebeelden
 • Doorverwijzing naar hulpverleningsinstanties zoals Dimence, gezinscoaches, etc.
 • Ondersteuning in aanvragen voor bijvoorbeeld het maatjesproject of andere voorzieningen.

Wij bieden deze ondersteuning in de hoop problemen in de toekomst te voorkomen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat jonge mantelzorgers het risico lopen op een verstoorde puberteit, vervroegde schooluitval en lichamelijke of psychische problemen.

Wie kunnen deelnemen aan de activiteiten?

In principe kan iedere jonge mantelzorger deelnemen aan activiteiten die door ons georganiseerd worden. Echter alleen als:

 • Er bij de deelnemer zelf geen sprake is van een diagnose.
 • Het kind geen extra aandacht vraagt van de begeleiding vanwege de beperking die het eventueel heeft.
 • Het kind mee kan doen met de groep.

Het gedrag of de beperking kan namelijk een belemmering zijn voor de andere deelnemers.

Als u meer wil weten, schroom dan niet om contact op te nemen met Rinie van de Hoek via e-mail: r.vandehoek@carinova.nl of bel/app met (06) 30732933.

Wanneer u denkt dat iemand een jonge mantelzorger is en hij/zij ondersteuning nodig heeft of mee wil doen met de activiteiten meldt diegene dan aan en dan kunnen wij contact opnemen voor een kennismakingsgesprek. Voor de (individuele) ondersteuning, trainingen, activiteiten en weekenden wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

Volg ons ook via Facebook en Instagram via Carinova JMZ. Hier kun je ook het zorgenvriendje JaMZ volgen bij al zijn avonturen.