Gemeente Staphorst

In de gemeente Staphorst bieden we Vrijwillige Thuiszorg en Buddyzorg

Vrijwillige Thuiszorg

Vrijwillige Thuiszorg is het inzetten van vrijwilligers bij mensen met dementie, een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of chronisch zieken. Voorbeelden van hulpvragen zijn:

  • Gezelschap te bieden dmv. gesprek of kleine activiteit
  • Begeleiding bij het zwemmen, wandelen, fietsen, theater en filmbezoek.
  • Oppassen, aanwezig zijn terontlasting van de mantelzorger.

Veel van de vragen zijn bedoeld om de mantelzorger te ontlasten of om van betekenis te zijn als mantelzorg en/of vrienden ontbreken.

Werkwijze

Wanneer de hulp wordt aangevraagd door de cliënt zelf of een mantelzorger, hulpverlener, contactpersoon, buren gaat een medewerker van de Vrijwillige Thuiszorg op huisbezoek om de wensen van de cliënt in kaart te brengen en de situatie in ogenschouw te nemen. Met als doel een vrijwilliger te vinden die past bij de vraag en de leefwereld van de cliënt.

Als er een vrijwilliger is gevonden gaat de medewerker samen met de vrijwilliger op bezoek om kennis te maken en te zien of er een klik is tussen beiden. Hierna volgt een kennismakingsperiode waarna er in de meeste gevallen een vast contact ontstaat tussen de cliënt en de vrijwilliger. Wil je zien hoe dat gaat?