GeldFit in de Gemeente Deventer

Wijkwinkel Keizerslanden

GeldFit spreekuur van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Bezoekadres: Wijkwinkel Keizerslanden
Graaf Florisstraat 3
7415LK Deventer
(gevestigd in de Bibliotheek) 

Het Geldfit spreekuur is gericht op alle inwoners van de gemeente Deventer die vragen of problemen hebben op het gebied van hun (financiële) zelfredzaamheid.

U wordt geholpen door medewerkers van: Sociaal Raadslieden de Kern, Sociaal Wijkteam Gemeente Deventer, Budgetcoaches Carinova Thuisadministratie en het Mr. Geertshuis 

Het Geldfit spreekuur biedt advies en ondersteuning bij:

 • Ordenen van de eigen administratie
 • Maken van een begroting
 • Inventariseren van besparingsmogelijkheden
 • Opzijzetten van geld voor grote uitgaven
 • Gebruik maken van financiële regelingen
 • Regelen van betalingen
 • Maken van een schuldenoverzicht
 • Omgaan met betalingsachterstanden
 • Doen van betalingsvoorstellen aan schuldeiser(s)
 • Voorkomen van (nieuwe) schulden
 • Aanvragen van gemeentelijke (minima) regelingen zoals de Voedselbank
 • Signaleren van laaggeletterdheid en digitale laaggeletterdheid en zo mogelijk toe leiden naar aanbod in Deventer om dit tegen te gaan
 • Mogelijkheid voor opstellen van bezwaarschriften, aanvragen kwijtscheldingen en toeslagen 

De belangrijkste functie van het spreekuur is het preventief geven van informatie en advies over het voorkomen van schulden. Denk aan het wijzen op bestaande regelingen en voorzieningen, het op orde brengen van financiën, enzovoort.

Details van deze bijeenkomst

 • 01 Februari 2021

« Terug naar overzicht