Eenzaamheid groot onder mantelzorgers van mensen met dementie.

Eenzaamheid groot onder mantelzorgers van mensen met dementie.


Gepubliceerd: 15 november 2018 door Mezzo. 
 
Mantelzorgers van mensen met dementie ervaren bijna twee keer zo vaak eenzaamheid in vergelijking met de doorsnee Nederlander. Dit blijkt uit de Dementiemonitor 2018 van Alzheimer Nederland.

Ook gaf bijna de helft van de ondervraagde mantelzorgers aan dat de zorg voor hun naaste vooral op hen neerkomt. En dat familieleden of vrienden geen wezenlijk aandeel in de zorg hebben. Ongeveer 1 op de vijf mantelzorgers geeft zelfs aan geen ondersteuning van hun informele netwerk te ontvangen wanneer zij dat wel nodig hebben.

Belang sociaal netwerk en respijt
Het tijdelijk overnemen van de zorg geeft de mantelzorger lucht en de kans om zijn of haar sociale contacten in stand te houden. Mantelzorgers bij wie het aantal sociale contactmomenten is afgenomen, lijken vaker betrokken te zijn bij ontspoorde zorg. Het is daarom van groot belang dat wordt geïnvesteerd in voldoende respijtmogelijkheden.

Door te investeren in zijn of haar sociaal netwerk, zal de mantelzorger zich minder eenzaam voelen en is het risico op ontspoorde zorg lager.

Overige feiten
• 1 op de 8 mantelzorgers van mensen met dementie voelen zich zeer zwaar- of overbelast
• Meer dan driekwart van de mantelzorgers ervaart voldoening bij het verrichten van zorgtaken
• In de meeste gevallen vragen mantelzorgers wel hulp aan familie, maar zijn zij veel minder bereid om hulp te vragen aan vrienden en buren
• Mantelzorgers krijgen weinig spontaan (ongevraagd) hulp van vrienden, buren of andere mensen uit hun omgeving
• Casemanagement dementie is de meest gebruikte vorm van ondersteuning, namelijk 81% van de mantelzorgers met een thuiswonende naaste met dementie heeft een casemanager. Bij de groep die niet in beeld is bij professionele zorgverleners ligt dit percentage echter stukken lager.

Blijvende aandacht voor mantelzorgers
In het Pact voor de Ouderenzorg zijn plannen opgenomen ter bestrijding van eenzaamheid en het versterken van mantelzorgondersteuning. Het is belangrijk dat in deze plannen aandacht is en blijft voor mantelzorgers, waaronder degenen die zorgen voor een naaste met dementie.

« Terug naar overzicht