Gemeente Staphorst

In de gemeente Staphorst bieden we individuele en groepsgewijze ondersteuning. Wij ondersteunen mantelzorgers van chronisch zieken, mensen met een beperking, dementie, jonge mantelzorgers en ook ouders van een kind met een beperking. De vragen kunnen zeer uiteenlopend zijn, denk bijvoorbeeld aan:

 • Behoefte aan informatie of advies over ziektebeelden en zorgtaken
 • Balans vinden in draaglast en draagkracht
 • Behoefte aan een luisterend oor of een klankbord
 • Ondersteuning bij het voeren van een (keukentafel) gesprek
 • Hulp bij het organiseren van vrijwillige en/of professionele hulp
 • Bemiddeling bij spanningen rondom werk of in het netwerk
 • Weerbaarheid vergroten
   

Werkwijze individuele ondersteuning

Wanneer een mantelzorger behoefte heeft aan ondersteuning kan hij/zij contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg. Ook kan door bijvoorbeeld de Thuiszorg, Wmo, ouders of iemand uit het netwerk een signaal worden afgegeven dat de (jonge) mantelzorger wel wat ondersteuning kan gebruiken.

Het eerste contact is telefonisch. Vervolgens wordt er een afspraak gepland. Tijdens de eerste kennismaking wordt de behoefte aan ondersteuning van de mantelzorger in kaart gebracht.

Al naar gelang de hulpvraag worden vervolgafspraken gemaakt. De consulenten maken gebruik van hun kennis en ervaring op het gebied van coaching en gespreksvoering. Daarnaast kennen zij de sociale kaart van Staphorst, wat inhoudt dat zij weten waar u met welke vraag terecht kunt.

Werkwijze groepsgewijze ondersteuning

Voor mantelzorgers organiseren wij groepsactiviteiten:

 • Jaarlijks een feestelijke bijeenkomst in het kader van de dag van de mantelzorg.
 • In de gemeente Staphorst zijn wij mede organisator van het Alzheimer Trefpunt.

Mantelzorgcompliment

De gemeente Staphorst waardeert de inzet door mantelzorgers. In november wordt hiervoor een financieel mantelzorgcompliment uitgedeeld. Het mantelzorgcompliment  bestaat uit €100,- per zorgvrager.

Is er iemand die gedurende langere tijd veel voor u zorgt, zoals een familielid, een buur, een vriend of vriendin? Uit uw waardering voor uw mantelzorger en vraag voor hem of haar het mantelzorgcompliment aan!

Steunpunt Mantelzorg van Carinova beoordeelt uw aanvraag. Het compliment wordt in de maand november uitgekeerd; de maand waarin de Dag van de Mantelzorg valt. Zie voor de voorwaarden en  de toelichting op het aanvraagformulier op de site van de Gemeente Staphorst.