Gemeente Raalte

In Raalte bieden we Vrijwillige Thuiszorg en Buddyzorg

Vrijwillige Thuiszorg

Vrijwillige Thuiszorg is het inzetten van vrijwilligers bij mensen met dementie, een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of chronisch zieken. Voorbeelden van hulpvragen zijn:

  • Gezelschap te bieden dmv. gesprek of kleine activiteit
  • Begeleiding bij het zwemmen, wandelen, fietsen, theater en filmbezoek.
  • Oppassen, aanwezig zijn terontlasting van de mantelzorger.

Veel van de vragen zijn bedoeld om de mantelzorger te ontlasten of om van betekenis te zijn als mantelzorg en/of vrienden ontbreken.

Werkwijze

Wanneer de hulp wordt aangevraagd door de cliënt zelf of een mantelzorger, hulpverlener, contactpersoon, buren gaat een medewerker van de Vrijwillige Thuiszorg op huisbezoek om de wensen van de cliënt in kaart te brengen en de situatie in ogenschouw te nemen. Met als doel een vrijwilliger te vinden die past bij de vraag en de leefwereld van de cliënt.

Als er een vrijwilliger is gevonden gaat de medewerker samen met de vrijwilliger op bezoek om kennis te maken en te zien of er een klik is tussen beiden. Hierna volgt een kennismakingsperiode waarna er in de meeste gevallen een vast contact ontstaat tussen de cliënt en de vrijwilliger. Wil je zien hoe dat gaat? 

Buddyzorg

Een buddy is een vrijwilliger die structureel ondersteuning biedt aan iemand met een ernstig levensbedreigende ziekte. Dit doet hij door een luisterend oor te zijn vanuit betrokkenheid, tijd en aandacht. Hij biedt ondersteuning bij het behouden van de zelfredzaamheid en autonomie van de cliënt.

Veel cliënten hebben behoefte aan ondersteuning, bijvoorbeeld als ze naar het ziekenhuis moeten. Ze praten ook graag over hun angsten en ‘praktische’ gevolgen van hun ziekte met iemand die wat verder van hun afstaat. Soms wil de cliënt deze angsten en problemen even vergeten en gewoon wat plezier maken, een frisse neus halen, naar de bioscoop gaan of samen wat winkelen.

Werkwijze

De werkwijze bij buddyzorg is hetzelfde als bij de Vrijwillige Thuiszorg, er worden specifiek vrijwilligers geworven die gemotiveerd zijn om steun te geven aan de persoon in het ziekteproces. In Raalte werken we samen met Landstede Welzijn, de kernteams en de S1 verpleegkundigen.