Gemeente Raalte

De mantelzorgconsulenten nemen in de Gemeente Raalte deel aan de kernteams. Hierdoor is een nauwe samenwerking ontstaan tussen formele en informele zorgorganisaties en de gemeente. In de gemeente Raalte bieden we individuele en groepsgewijze ondersteuning. Wij ondersteunen mantelzorgers van chronisch zieken, mensen met een beperking, dementie, maar ook ouders van een kind met een beperking en jonge mantelzorgers. De vragen kunnen zeer uiteenlopend zijn, denk bijvoorbeeld aan:

 • Behoefte aan informatie of advies over ziektebeelden en zorgtaken
 • Balans vinden in draaglast en draagkrachtBehoefte aan een luisterend oor of een klankbord
 • Ondersteuning bij het voeren van een (keukentafel) gesprek
 • Hulp bij het organiseren van vrijwillige en/of professionele hulp
 • Bemiddeling bij spanningen rondom werk of in het netwerk
 • Weerbaarheid vergroten (jonge mantelzorgers)
   

Werkwijze individuele ondersteuning

Wanneer een mantelzorger behoefte heeft aan ondersteuning kan hij/zij contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg. Ook kan door bijvoorbeeld de Thuiszorg, Wmo, ouders of iemand uit het netwerk een signaal worden afgegeven dat de (jonge) mantelzorger wel wat ondersteuning kan gebruiken.

Het eerste contact is telefonisch en er wordt een afspraak gepland voor een kennismaking. Tijdens de eerste kennismaking wordt de behoefte aan ondersteuning van de mantelzorger in kaart gebracht. Al naar gelang de hulpvraag worden vervolgafspraken gemaakt.

De consulenten maken gebruik van hun kennis en ervaring op het gebied van coaching en gespreksvoering. Daarnaast kennen zij de sociale kaart van Raalte, wat inhoudt dat zij weten waar u met welke vraag terecht kunt.

Werkwijze groepsgewijze ondersteuning

Regelmatig organiseren wij groepsactiviteiten voor mantelzorgers.

 • Ontmoetingsgroepen waarin ruimte wordt geboden voor herkenning en erkenning van problematiek, bijvoorbeeld ontmoetingsgroep voor ouders van een kind met een ontwikkelingsstoornis, een brussengroep voor jonge mantelzorgers
 • Alzheimercafé Raalte wordt mede door ons georganiseerd
 • Themabijeenkomsten voor de verschillende doelgroepen in Raalte

Naast activiteiten georganiseerd door Carinova Steunpunt Mantelzorg, worden in de gemeente Raalte ook activiteiten door Evenmens georganiseerd. Voor informatie: http://evenmens.nl/