Gemeente Hardenberg

In de gemeente Hardenberg bieden we individuele en groepsgewijze ondersteuning. Wij ondersteunen mantelzorgers van chronisch zieken, mensen met een beperking, dementie, maar ook ouders van een kind met een beperking en jonge mantelzorgers. De vragen kunnen zeer uiteenlopend zijn, denk bijvoorbeeld aan:

 • Behoefte aan informatie of advies over ziektebeelden en zorgtaken
 • Balans vinden in draaglast en draagkracht
 • Behoefte aan een luisterend oor of een klankbord
 • Ondersteuning bij het voeren van een (keukentafel) gesprek
 • Hulp bij het organiseren van vrijwillige en/of professionele hulp
 • Bemiddeling bij spanningen rondom werk of in het netwerk
 • Weerbaarheid vergroten (jonge mantelzorgers)
   

Werkwijze individuele ondersteuning

Wanneer een mantelzorger behoefte heeft aan ondersteuning kan hij/zij contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg. Ook kan door bijvoorbeeld de Thuiszorg, Samen Doen, ouders of iemand uit het netwerk een signaal worden afgegeven dat de (jonge) mantelzorger wel wat ondersteuning kan gebruiken.

Het eerste contact is telefonisch en er wordt een afspraak gepland voor een huisbezoek, of als dat niet lukt, op het dichtstbijzijnde kantoor van Carinova. Tijdens de eerste kennismaking wordt de behoefte aan ondersteuning van de mantelzorger in kaart gebracht.

Al naar gelang de hulpvraag worden vervolgafspraken gemaakt. De consulenten maken gebruik van hun kennis en ervaring op het gebied van coaching en gespreksvoering. Daarnaast kennen zij de sociale kaart van Hardenberg, wat inhoudt dat zij weten waar u met welke vraag terecht kunt.

Werkwijze groepsgewijze ondersteuning

Regelmatig organiseren wij groepsactiviteiten voor mantelzorgers.

 • Ontmoetingsgroepen waarin ruimte wordt geboden voor herkenning en erkenning van problematiek, bijvoorbeeld weerbaarheidstrainingen voor jonge mantelzorgers, ontmoetingsgroep dementie. Ook het Alzheimercafé Hardenberg en het NAH café Vechtdal worden mede door ons georganiseerd
 • Themabijeenkomsten voor de verschillende doelgroepen en koffieochtenden
 • In het kader van de dag van de mantelzorg organiseren we jaarlijks een feestelijke bijeenkomst
 • De gemeente Hardenberg schakelt het Steunpunt in om respijtactiviteiten te organiseren voor mantelzorgers. Zo gaan jaarlijks jonge mantelzorgers met elkaar op kamp, hebben mantelzorgers kunnen genieten van een voorstelling in de Voorveghter en organiseren we ontspanningsactiviteiten voor verschillende groepen.
 • Het organiseren van drama lessen op basisscholen gericht op jonge mantelzorgers.