Gemeente Deventer

In de gemeente Deventer bieden we Vrijwillige Thuiszorg, Buddyzorg, Vrijwillige Hulpdienst en inzet van Budgetcoaches en Netwerkcoaches.

Vrijwillige Thuiszorg

Vrijwillige Thuiszorg is het inzetten van vrijwilligers bij mensen met dementie, een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of chronisch zieken. Voorbeelden van hulpvragen zijn:

 • Gezelschap bieden door een gesprek, een spelletje, muziek luisteren.
 • Begeleiding bij het zwemmen, wandelen, fietsen, theater en filmbezoek.
 • Oppassen, aanwezig zijn.

Veel van de vragen zijn bedoeld om de mantelzorger te ontlasten of om van betekenis te zijn als mantelzorg en/of vrienden ontbreken.

Werkwijze

Wanneer de hulp wordt aangevraagd door de cliënt zelf of een mantelzorger, hulpverlener, contactpersoon, buren gaat een medewerker van de Vrijwillige Thuiszorg op huisbezoek. Doel hiervan is om de wensen van de cliënt in kaart te brengen en de situatie in ogenschouw te nemen om zo een vrijwilliger te vinden die past bij de vraag en de leefwereld van de cliënt.

Als er een vrijwilliger is gevonden gaat de medewerker samen met de vrijwilliger op bezoek om kennis te maken en te zien of er een klik is tussen beiden. Hierna volgt een kennismakingsperiode waarna er in de meeste gevallen een vast contact ontstaat tussen de cliënt en de vrijwilliger. 

Buddyzorg

Een buddy is een vrijwilliger die structureel ondersteuning biedt aan iemand met een levensbedreigende ziekte. Dit doet hij door een luisterend oor te zijn vanuit betrokkenheid, tijd en aandacht. Hij biedt ondersteuning bij het behouden van de zelfredzaamheid en autonomie van de cliënt.

Veel cliënten hebben behoefte aan ondersteuning, bijvoorbeeld als ze naar het ziekenhuis moeten. Ze praten ook graag over hun gevoelens en ‘praktische’ gevolgen van hun ziekte met iemand die wat verder van hun afstaat. Soms wil de cliënt deze gevoelens en problemen even vergeten en gewoon wat plezier maken, een frisse neus halen, naar de bioscoop gaan of samen wat winkelen.

Werkwijze

De werkwijze bij buddyzorg is hetzelfde als bij de Vrijwillige Thuiszorg er worden specifieke vrijwilligers  geworven die gemotiveerd zijn om steun te geven aan de persoon in het ziekteproces.

Budgetcoaches

De Budgetcoaches geven hulp op het gebied van financiën en administratie.  Voorbeelden van hulpvragen zijn:

 • Het op orde brengen van de post, brieven, rekeningen, administratie.
 • Hulp bij het invullen van formulieren.
 • Hulp bij achterstallige betalingen, contacten met schuldeisers.
 • Hulp bij het aanvragen van toeslagen, het lezen van de post en advies hierover.

Vrijwillige Hulp Dienst

De vrijwilligers van de Vrijwillige Hulp Dienst bieden begeleiding/vervoer aan volwassenen, tevens hulp bij kleine éénmalige klusjes. Voorbeelden van hulpvragen zijn:

 • Begeleiding/vervoer bij bezoek aan specialist/arts ziekenhuis.
 • Kleine éénmalige klus, zoals bijvoorbeeld lamp of schilderij ophangen.
   

Werkwijze

Wanneer er van de cliënt een hulpvraag binnenkomt of van een hulpverlener maakt de coördinator een afspraak.

Er wordt tijdens dit gesprek in kaart gebracht wat de hulpvraag inhoudt waarna naar een passende vrijwilliger wordt gezocht. Ook kan het zijn dat de hulpvraag wordt doorverwezen naar een andere organisatie.

Netwerkcoach

Niet iedereen heeft vanzelfsprekend een goed of steunend sociaal netwerk. Een netwerk kan leiden tot vriendschap, je hebt mensen om leuke dingen mee te doen, of je deelt hobby’s en interesses. Je kunt helpen en geholpen worden. In de gemeente Deventer worden netwerkcoaches ingezet bij mensen zonder of een klein netwerk met als doel dat de cliënt zijn netwerk vergroot of bestaand netwerk activeert.

Werkwijze

De keuze voor het inzetten van een netwerkcoach wordt bepaald door de vraag van de cliënt en de beoordeling van de coördinator. Het kan namelijk zijn dat gebruik maken van een eigen netwerk prettiger is en meer voldoening geeft.

Het komt weleens voor dat men om een vrijwilliger vraagt om het eigen netwerk niet te belasten of men is er ‘bang’ voor. Het inzetten van een netwerkcoach kan daarbij ondersteunend en bevrijdend werken. Netwerkcoaches zijn vrijwilligers die speciaal zijn opgeleid om dit werk te doen.

In Deventer werken we samen met de Sociale Wijkteams, de Vrijwilligerscentrale Deventer, de Vriendendiensten, Deventer Maatjes, Raster en MEE.