Gemeente Deventer

In de gemeente Deventer bieden we individuele en groepsgewijze ondersteuning. Wij ondersteunen mantelzorgers van chronisch zieken, ggz problematiek, mensen met een beperking, dementie, en ook ouders van een kind met een beperking en jonge mantelzorgers. De vragen kunnen zeer uiteenlopend zijn, denk bijvoorbeeld aan;

 • Behoefte aan informatie of advies over ziektebeelden en zorgtaken
 • Balans vinden in draaglast en draagkracht
 • Behoefte aan een luisterend oor of een klankbord
 • Ondersteuning bij het voeren van een (keukentafel) gesprek
 • Hulp bij het organiseren van vrijwillige en/of professionele hulp
 • Bemiddeling bij spanningen rondom werk of in het netwerk
 • Weerbaarheid vergroten (jonge mantelzorgers)
   

Werkwijze individuele ondersteuning

Wanneer een mantelzorger behoefte heeft aan ondersteuning kan hij/zij contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg. Ook kan door bijvoorbeeld de Thuiszorg, Wmo, ouders of iemand uit het netwerk een signaal worden afgegeven dat de (jonge) mantelzorger wel wat ondersteuning kan gebruiken.

Het eerste contact is telefonisch en er wordt een afspraak gepland voor een huisbezoek, of als dat niet lukt, op het kantoor van Carinova in Deventer. Tijdens de eerste kennismaking wordt de behoefte aan ondersteuning van de mantelzorger in kaart gebracht. Al naar gelang de hulpvraag worden vervolgafspraken gemaakt.

De consulenten maken gebruik van hun kennis en ervaring op het gebied van coaching en gespreksvoering. Daarnaast kennen zij de sociale kaart van Deventer, wat inhoudt dat zij weten waar u met welke vraag terecht kunt.

Werkwijze groepsgewijze ondersteuning

Regelmatig organiseren wij groepsactiviteiten voor mantelzorgers:

 • Gespreksgroepen waarin ruimte wordt geboden voor herkenning en erkenning van problematiek, bijvoorbeeld ontmoetingsgroep voor ouders van een kind met een ontwikkelingsstoornis of mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie
 • Ook het Alzheimercafé Deventer, Autisme Café, Café Doodgewoon en het NAH café wordt mede door ons georganiseerd.
 • Themabijeenkomsten voor de verschillende doelgroepen in Deventer
 • Respijtdagen zodat mantelzorgers kunnen genieten van een georganiseerde dag uit
 • In het kader van de dag van de mantelzorg organiseren we jaarlijks samen een feestelijke middag of avond
   

Ook verzorgen wij in de Gemeente Deventer de verstrekking van de mantelzorgpas. Door middel van de mantelzorgpas geeft de Gemeente Deventer u waardering voor uw mantelzorgtaken. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de mantelzorgpas, neemt u dan contact met ons op via nummer 0570-518185.